หมอพร้อม เชิญชวน
ประกาศ โรงพยาบาลหนองบัว
Happy
ต่อต้านคอร์รัปชัน 63 (1)
previous arrow
next arrow

จำนวนผู้มารับบริการ โรงพยาบาลหนองบัว
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565

ผู้ป่วยนอก

82 คน

ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน

73 คน

ผู้ป่วยในชาย
(ตึกผู้ป่วย Covid-19)

28 คน

ผู้ป่วยในหญิง

24 คน

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

50 คน

ผู้ป่วยเบาหวาน

6 คน

ผู้รอคลอด

1 คน

อนามัยมารดาและทารก

7 คน

บริการแพทย์แผนไทย

4 คน

บริการกายภาพบำบัด

25 คน

บริการทางทันตกรรม

18 คน

ผู้รับบริการฉีด
วัคซีน Covid-19

505 คน

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง