302_20240327
301_20240327
30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว1
30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว2
Telemedicine
No gift policy รพ.หนองบัว
ประกาศเจตนารมณ์ รมว_สธ_ No Gift Policy ปีงบฯ 67
ประกาศเจตนารมณ์ รมว_สธ_ ต่อต้านการทุจริตฯ ปีงบฯ 67
ประกาศเจตนารมณ์ รมว_สธ_ ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศฯ ปีงบฯ 67
previous arrow
next arrow

ข้อมูลผู้มารับบริการ โรงพยาบาลหนองบัว
ประจำเดือน มีนาคม 2567

ผู้ป่วยนอก
1,920 คน

อุบัติเหตุฉุกเฉิน
1,333 คน

ผู้ป่วยในชาย
66 คน

ผู้ป่วยในหญิง
99 คน

คลินิกความดันโลหิตสูง
52 คน

คลินิกเบาหวาน
95 คน

ห้องคลอด
10 คน

อนามัยมารดาและทารก
91 คน

ห้องแพทย์แผนไทย
311 คน

ห้องกายภาพบำบัด
565 คน

ห้องทันตกรรม
843 คน

ห้องคลินิกพิเศษ
1,007 คน

ข้อมูล : 1 เมษายน 2567

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Click on the picture

Click on the picture

ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล