30 บาทรักษาทุกที่
30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว1
30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว2
Telemedicine
No gift policy รพ.หนองบัว
ประกาศเจตนารมณ์ รมว_สธ_ No Gift Policy ปีงบฯ 67
ประกาศเจตนารมณ์ รมว_สธ_ ต่อต้านการทุจริตฯ ปีงบฯ 67
ประกาศเจตนารมณ์ รมว_สธ_ ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศฯ ปีงบฯ 67
previous arrow
next arrow

ข้อมูลผู้มารับบริการ โรงพยาบาลหนองบัว
ประจำเดือน ธันวาคม 2566

ผู้ป่วยนอก
0 คน

อุบัติเหตุฉุกเฉิน
0 คน

ผู้ป่วยในชาย
0 คน

ผู้ป่วยในหญิง
0 คน

คลินิกความดันโลหิตสูง
0 คน

คลินิกเบาหวาน
0 คน

ห้องคลอด
0 คน

อนามัยมารดาและทารก
0 คน

ห้องแพทย์แผนไทย
0 คน

ห้องกายภาพบำบัด
0 คน

ห้องทันตกรรม
0 คน

ห้องคลินิกพิเศษ
0 คน

ข้อมูล : รอการอัพเดท

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Click on the picture

Click on the picture

ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล