302_20240327
301_20240327
30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว1
30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว2
Telemedicine
No gift policy รพ.หนองบัว
ประกาศเจตนารมณ์ รมว_สธ_ No Gift Policy ปีงบฯ 67
ประกาศเจตนารมณ์ รมว_สธ_ ต่อต้านการทุจริตฯ ปีงบฯ 67
ประกาศเจตนารมณ์ รมว_สธ_ ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศฯ ปีงบฯ 67
previous arrow
next arrow

ข้อมูลผู้มารับบริการ โรงพยาบาลหนองบัว
ประจำเดือน เมษายน 2567

ผู้ป่วยนอก
1718 คน

อุบัติเหตุฉุกเฉิน
1254 คน

ผู้ป่วยในชาย
92 คน

ผู้ป่วยในหญิง
82 คน

คลินิกความดันโลหิตสูง
69 คน

คลินิกเบาหวาน
101 คน

ห้องคลอด
6 คน

อนามัยมารดาและทารก
94 คน

ห้องแพทย์แผนไทย
229 คน

ห้องกายภาพบำบัด
589 คน

ห้องทันตกรรม
689 คน

ห้องคลินิกพิเศษ
999 คน

ข้อมูล : 14 พฤษภาคม 2567

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Click on the picture

ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล