ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ในวันที่ 25 มี.ค. 67 รายละเอียด เมื่อ 18/3/2567 ใหม่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 รายละเอียด เมื่อ 19/2/2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ ประจำปีงบ 67-68 รายละเอียด เมื่อ 31/1/2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 รายละเอียด เมื่อ 24/12/2566
เอกสารประกวดราคาการเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมี และเช่าเครื่องตรวจน้ำตาลสะสม (HbA๑C) พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ (ระยะเวลา ๒ ปี) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด เมื่อ 18/12/66