ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 รายละเอียด เมื่อ 28/12/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 รายละเอียด เมื่อ 21/12/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 รายละเอียด เมื่อ 14/12/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 รายละเอียด เมื่อ 17/11/2564
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2564 รายละเอียด เมื่อ 05/11/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 รายละเอียด เมื่อ 12/10/2564
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2564 รายละเอียด เมื่อ 15/09/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 รายละเอียด เมื่อ 30/08/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 รายละเอียด เมื่อ 23/08/2564
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรมประจำเดือน กรกฎาคม 2564 รายละเอียด เมื่อ 18/08/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 รายละเอียด เมื่อ 19/07/2564
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2564 รายละเอียด เมื่อ 14/07/2564
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2564 รายละเอียด เมื่อ 10/06/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 รายละเอียด เมื่อ 09/06/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 รายละเอียด เมื่อ 14/05/2564
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรมประจำเดือน เมษายน 2564 รายละเอียด เมื่อ 07/05/2564