ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 รายละเอียด เมื่อ 27/06/2565 New
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 รายละเอียด เมื่อ 07/06/2565
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรมประจำเดือน มีนาคม 2565 รายละเอียด เมื่อ 18/05/2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 รายละเอียด เมื่อ 17/05/2565
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียด เมื่อ 11/04/65
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 รายละเอียด เมื่อ 21/03/2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียด เมื่อ 07/03/2565
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรมประจำเดือน มกราคม 2565 รายละเอียด เมื่อ 23/02/2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 รายละเอียด เมื่อ 08/02/2565
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน รายละเอียด เมื่อ 04/02/2565
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรมประจำเดือน ธันวาคม 2564 รายละเอียด เมื่อ 28/01/2565
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 รายละเอียด เมื่อ 28/12/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 รายละเอียด เมื่อ 21/12/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 รายละเอียด เมื่อ 14/12/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 รายละเอียด เมื่อ 17/11/2564
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2564 รายละเอียด เมื่อ 05/11/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 รายละเอียด เมื่อ 12/10/2564
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2564 รายละเอียด เมื่อ 15/09/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 รายละเอียด เมื่อ 30/08/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 รายละเอียด เมื่อ 23/08/2564
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรมประจำเดือน กรกฎาคม 2564 รายละเอียด เมื่อ 18/08/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 รายละเอียด เมื่อ 19/07/2564
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2564 รายละเอียด เมื่อ 14/07/2564
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2564 รายละเอียด เมื่อ 10/06/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 รายละเอียด เมื่อ 09/06/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 รายละเอียด เมื่อ 14/05/2564
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรมประจำเดือน เมษายน 2564 รายละเอียด เมื่อ 07/05/2564