โรงพยาบาลหนองบัว ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ Reaccredittation ครั้งที่ 2

        วันที่ 8 มีนาคม 2565 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัว ได้เข้ารับใบประกาศนียบัตรเนื่องในการผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ Reaccredittation จาก นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

Share

Facebook
Twitter
Email