เอกสารทั่วไป

ชื่อเอกสารไฟล์เอกสารวันที่เผยแพร่
แบบฟอร์มการขอแก้ไข หรือขอลบข้อมูลในฐานข้อมูลสารสนเทศNew📥16 ม.ค. 67
แบบฟอร์มการขอเข้าใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต📥19 ต.ค. 66
แบบฟอร์มยืม-คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 📥28 ก.ย. 66
Template Powerpoint HA รพ.หนองบัว📥16 ส.ค. 66
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564📥3 พ.ค. 64
แบบประเมินกิจกรรม 5ส📥3 พ.ค. 64
แบบฟอร์มขออนุญาติเดินทางไปต่างจังหวัด📥3 พ.ค. 64