สมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง รายละเอียด เมื่อ 11-01-65 New
– ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง รายละเอียด เมื่อ 11-01-65 New
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) 1 อัตรา
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (หญิง) 2 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานรับโทรศัพท์ 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ รายละเอียด เมื่อ 01-11-64
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียด เมื่อ 01-11-64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ(รายเดือน) รายละเอียด เมื่อ 25-10-64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานบริการ รายละเอียด เมื่อ 25-10-64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง(รายเดือน) รายละเอียด เมื่อ 08-10-64
– ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง รายละเอียด เมื่อ 08-10-64
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (หญิง)(ปฏิบัติงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน) 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานสนาม) 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานสุขาภิบาล) 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง รายละเอียด เมื่อ 23-09-64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง รายละเอียด เมื่อ 02-09-64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง รายละเอียด เมื่อ 19-08-64
– ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานตึกผู้ป่วยในหญิง) 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก (ปฏิบัติงานตึกผู้ป่วยในหญิง) 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานรับโทรศัพท์ (ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์) 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานห้องคลอด) 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษ) 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน) 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานสนาม) 2 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานสุขาภิบาล) 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง รายละเอียด เมื่อ 18-06-64
– ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานตึกผู้ป่วยในหญิง) 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก (ปฏิบัติงานตึกผู้ป่วยในหญิง) 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานรับโทรศัพท์ (ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์) 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง พนักงานรับโทรศัพท์ รายละเอียด เมื่อ 09-06-64