สมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง รายละเอียด เมื่อ 20/05/2565 (ไม่มีผู้สมัคร)
– ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง รายละเอียด เมื่อ 20/05/2565 (ไม่มีผู้สมัคร)
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(หญิง) 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานเปล 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง(รายวัน) รายละเอียด เมื่อ 03/05/2565
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(หญิง) 5 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานเปล 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง รายละเอียด เมื่อ 28/04/2565
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง รายละเอียด เมื่อ 19/04/2565
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง(รายวัน) รายละเอียด เมื่อ 14/02/2565
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
– ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (หญิง)
– ตำแหน่ง พนักงานรับโทรศัพท์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก รายละเอียด เมื่อ 02/02/2565
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง รายละเอียด เมื่อ 24/01/2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง รายละเอียด เมื่อ 21/01/2565
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง รายละเอียด เมื่อ 11/01/2565
– ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง รายละเอียด เมื่อ 11/01/2565
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) 1 อัตรา
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (หญิง) 2 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานรับโทรศัพท์ 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ รายละเอียด เมื่อ 01/11/2564
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียด เมื่อ 01/11/2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ(รายเดือน) รายละเอียด เมื่อ 25/10/2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานบริการ รายละเอียด เมื่อ 25/10/2564
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง(รายเดือน) รายละเอียด เมื่อ 08/10/2564
– ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง รายละเอียด เมื่อ 08/10/2564
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (หญิง)(ปฏิบัติงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน) 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานสนาม) 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานสุขาภิบาล) 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง รายละเอียด เมื่อ 23/09/2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง รายละเอียด เมื่อ 02/09/2564
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง รายละเอียด เมื่อ 19/08/2564
– ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานตึกผู้ป่วยในหญิง) 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก (ปฏิบัติงานตึกผู้ป่วยในหญิง) 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานรับโทรศัพท์ (ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์) 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานห้องคลอด) 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษ) 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน) 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานสนาม) 2 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานสุขาภิบาล) 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง รายละเอียด เมื่อ 18/06/2564
– ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานตึกผู้ป่วยในหญิง) 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก (ปฏิบัติงานตึกผู้ป่วยในหญิง) 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานรับโทรศัพท์ (ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์) 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง พนักงานรับโทรศัพท์ รายละเอียด เมื่อ 09/06/2564