ข่าวประชาสัมพันธ์

สปสช.ชวนประชาชนลงทะเบียนยืนยันตัวตนล่วงหน้าผ่านไลน์ สปสช. @nhso เพื่อความสะดวกรวดเร็วหากต้องตรวจ ATK หรือติดเชื้อโควิด-19 ต้องเข้าระบบการรักษาที่บ้าน (Home Isolation)
รายละเอียด เมื่อ 12/01/2565
ขอแจ้งช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์ของ สคบ. ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด รายละเอียด เมื่อ 09/12/2564
คะแนนการตรวจ 5ส รายละเอียด เมื่อ 13/08/2564
ข้อเสนอแนะในการตรวจพื้นที่ 5ส ครั้งที่ 2 รายละเอียด เมื่อ 13/08/2564
แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายละเอียด เมื่อ 02/08/2564
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดในวันที่ 21 พ.ค.64 รายละเอียด เมื่อ 06/05/2564
ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายละเอียด เมื่อ 27/10/2563
ผลการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายละเอียด เมื่อ 29/09/2563
ผลการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายละเอียด เมื่อ 25/09/2563
ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายละเอียด เมื่อ 21/09/2563
การใช้เกณฑ์มาตรฐานกลางการเบิกจ่ายค่ารักษาฯ กรณี พรบ.ผู้ประสบจากรถ (ฉบับที่ 2/2560) ประจำปี 2563 รายละเอียด เมื่อ 13/07/2563